Hinnasto

Koti- ja hoivapalvelut

ALV 0%

Päivisin klo 718

Arke­na

 • 60 min 32€
 • 30 min 20€

Lau­an­tai­na

 • 60 min 36€
 • 30 min 22€

Pyhi­nä

 • 60 min 55€
 • 30 min 32€

Iltaisin klo 18–22

Arke­na

 • 60 min 35€
 • 30 min 21€

Lau­an­tai­na

 • 60 min 55€
 • 30 min 32€

Pyhi­nä

 • 60 min 58€
 • 30 min 33€

Siivous- ja ikkunapesupalvelut

Siivouspalvelut

ALV 0% - 34€
ALV 24%
- 42,16€

Ikkunapesupalvelut

ALV 0% - 36€
ALV 24%
- 44,64€

Matkakustannukset

Sei­nä­joen kan­ta­kau­pun­gin alu­eel­la ei kilo­met­ri­kor­vaus­ta, kau­pun­gin ulko­puo­lel­la 0,42€/km.

Minimilaskutus

Asia­kas­käyn­nis­tä veloi­te­taan mini­mis­sään 30 min. käyn­nin mukaan.

Kartoituskäynti

Ensim­mäi­nen kar­toi­tus­käyn­ti on aina asiak­kaal­le maksuton.

Muista myös kotitalousvähennys!

Koti­ta­lous­vä­hen­nyk­sen suu­ruus las­ke­taan arvon­li­sä­ve­rol­li­ses­ta hin­nas­ta. Lue lisää koti­ta­lous­vä­hen­nyk­ses­tä Vero­hal­lin­non ohjeistuksesta.